Webwinkel

Onze producten zijn te verdelen in gebruiksartikelen (tankcartridges, atomizer, clearomizers) en hardware (batterij, atomizerbody, opladers). Voor beide categoriën gelden andere bepalingen. Op alle gebruiksartikelen rust een DOA-garantie (Death On Arrival). Dit betekent dat als u onverhoopt een product ontvangt dat bij aankomst niet werkt of niet het bestelde product is, dit product vervangen wordt. U dient dan binnen 2 maanden na ontdekking van het defect een melding te doen bij de klantenservice. Na deze melding ontvangt u via e-mail instructies over het retour zenden van het artikel. Voor hardware hanteren we een garantietermijn van één maand. Ook hier geldt dat u melding moet maken van een defect bij onze klantenservice. U ontvangt na deze melding een e-mail met instructies over het retour zenden van het artikel. Wij raden u aan om een artikel bij ontvangst te controleren op werkzaamheid. E-Liquids kunnen alleen worden geretourneerd met de sluitzegel intact. Evolvente B.V. is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de artikelen en mogelijke (gezondheids)problemen daardoor. Het gebruik van een elektrische sigaret is geheel voor eigen risico van de gebruiker. Voor meer informatie over gezondheidsaspecten van het e-roken kunt u het rapport van het Kenniscentrum e-roken hier raadplegen.

Mocht uw ontvangen product onverhoopt defect blijken te zijn, laat dit dan binnen 2 maanden aan ons weten. U ontvangt dan van ons een e-mail met een retournummer en instructies over het terugzenden van het pakket. Uiteraard ruilen wij defecte producten binnen de garantietermijn om en ontvangt u een nieuw product.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

In de starterkit vindt u een Engelstalige gebruikshandleiding. Op deze website vindt u onder 'Klantenservice' een verkorte Nederlandstalige handleiding.

In de starterkit vindt u een Engelstalige gebruikshandleiding. Op deze website vindt u onder 'Klantenservice' een verkorte Nederlandstalige handleiding.

In onze webshop kunt u op de volgende manieren betalen:

  • Paypal
  • Ideal
  • Bank-overschrijving
  • Rembours (U betaalt aan de postbode)

Wij versturen de kleinere artikelen in een standaard brievenbusdoosje of envelop. Afhankelijk van het gewicht van de bestelling bedragen de kosten vanaf €0,50 cent tot een pakket van €7,00. De starterkits worden standaard als pakketpost verzonden. De brievenbusdoosjes en enveloppen hebben geen track&trace codering, de pakketpost heeft dit wel.